seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


Начало » Продукти » seedot BP® » seedot Budget Plan®

seedot Budget Plan®


seedot Budget Plan? (seedot Бюджетна система?)Web базирана система seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®)
Системата дава възможност за планиране на приходите и разходите за дадена дейност и текущо отчитане на приходните и разходните средства от отделните дейности. Клиента сам създава и управлява показателите които желае да бъдат влючени в плановата и отчетна част на бюджета.

seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) е максимално гъвкава, с удобен интерфейс и възможност за създаване на индивидуален бюджет касаещ пряко дейността на клиента.

Препоръчваме seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) на компании които се нуждаят от подготвяне и представяне на малки и големи проекти, при които е необходимо прецизно планиране и отчитане на необходимите финансови, човешки и технологични средства, максимално ясно разпределени във времето.

Ключови процеси при клиента, в които продуктът участва:
 
Проектиране
 Бизнес процеси

Управление на ресурсите на предприятието
 Финанси
 Счетоводство
 Складови запаси
 Човешки ресурси
 Доставчици
 Маркетинг
 Продажби
 Взаимодействие
 Услуги

Отрасъл, в който е реализиран продукта/услугата:
 ресторантьорство
 хотелиерство
 екотуризъм
 строителство 
 инфраструктура
 хранително-вкусова промишленост
 фармация
 медицина
 текстил

Ефективно и лесно управляване и проектиране на приходите и разходите по даден проект с възможност за текущо отчитане на постигнатите резултати и анализиране на ситуацията.
seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) е максимално опростена, създава изключителни удобства за компании и организации и на практика позволява всеки сам да създаде свой собствен бюджет и както и последващият етап на проследяване на изпълнението на прогнозираните данни.
Прогнозирането и планирането на очакванията в бъдещето, възможността за своевременното й разпространяване и анализиране чрез WEB базираната seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) премахва географските граници, създава конкурентни предимства и предоставя нови възможности за развитие на бизнеса.

Въвеждането на seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) подобрява и улеснява директния контакт с клиентите, контрагенти и изпълнителите.
Подробният бюджет позволява на туристическото предприятие /хотел, ресторант, пътническа агенция/ да бъде наясно с истинската пазарна стойност на това, което предлага.
На българския пазар в момента няма аналогичен продукт, който да отговаря на нарастващата необходимост от следене и управление и проектиране на приходите и разходите по даден проект в фирмата. Дори и най-големите ERP системи често не могат да покрият всички потребности на потребителите и затова seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) предлага тази уникална възможност. Важен е и последващият етап даващ прецизна възможност за отчитане на постигнатите резултати и анализирането им.

Чрез seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) мениджърският екип на компанията лесно и максимално точно  може да вземе решение и да прецени ползите от реализирането на даден проект.
Времето и сроковете за подготвяне и прецизиране на проект се съкращават, персоналът работещ със seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) е изключително улеснен и не е необходимо продължително и сложно обучение на персонала за работа със seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®).
seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) поддържа работа с неограничен брой валути, категории и подкатегории, организирани в удобна дървовидна структура с произволна дълбочина.
Ефективността на системата при създаване на справки е гарантирана чрез възможността за произволно комбиниране на различните показатели на операциите: тип, период, категория, валута  и т. н.
Освен всичко, програмата осигурява и множество опции за настройване на поведението й при определени действия, така че ползвателят й да се чувства комфортно при ежедневната си работа.
Предлага се възможност за филтриране на данните за изготвяне на справки по:
- период от време: от дата  до дата;
- тип на операциите: приходни, разходни или и двата вида;
- избрани категории с включване на данните за подкатегориите или без тях, както и без избрани категории;
- по валутен признак: конкретна валута или всички операции
 - различни нива на достъп до бюджетите в зависимост от позицията във фирмата, както и интерфейс за достъп на външни лица само до определени справки за бюджетите които ги интересуват.

Необходими ресурси
seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) може да бъде инсталирана на Ethernet, Internet server, както и на всеки един компютър който има Windows. Тя е уеб базирана така, че друго условие за работа със системата за бюджети е произволен браузър (IE, Opera, Netscape, etc). Правена е инсталация дори на Windows XP Home edition, като за уеб сървър се използва ASP.NET Web Matrix, който се предоставя безплатно от Microsoft.

Създаване на виртуален офис с решението seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) 
системата помага при вземане на правилното решение.
Експорт на бюджет към Excel формат
Експорт на бюджет към HTML  формат
Експорт на искана информация (отчети) към Excel формат
Преглед, редакция, изтриване и добавяне на потребители
Спиране и пускане на достъпа за съществуващи потребители.
Wizard за въвеждане и записване на данни за бюджет 
Back-up на базата
Една от основните цели на интерфейса е осигуряване на достъп до всички възможности на системата. Пълната функционалност е бъде достъпна чрез съответните контроли, които позволяват избор на действия, въвеждане на необходимите данни и показване на желаните резултати.

Удобство за работа
Разположението и организацията на контролите и другите функционални елементи в интерфейса на системата seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) e съобразено с логиката на работа на системата и последователността на изпълнение на съответните функции.

Публикувано в "ИТ Решения за вашия бизнес" издание на  IC Talent Bulgaria, с любезното съдействие на Американската агенция за международно развитие USAID.

"ИТ Решения за вашия бизнес"Мултимедийният продукт, който Ви представяме, съдържа селекция от общо 31 качествени софтуерни продукта и услуги, ориентирани към нуждите на бизнеса. Създадени от 16 утвърдени български технологични компании, тези предложения са нагледно доказателство за високото качество на марката "Made in Bulgaria". Това обаче не е поредното издание с откровено рекламна ориентация. Идеята е да разчупим наложилия се през последните години в България "модел", според който качественият бизнес софтуер е: 1) произведен в чужбина, 2) създаден за нуждите на големите корпорации и 3) ужасно скъп. Факт е, че мултимедийният продукт, с който се запознавате в момента, съдържа единствено програмни продукти, произведени в България, които са достъпни и приложими в трудното ежедневие на една българска компания. За да "сверим часовника" с реалностите на националната икономика, селектирахме предложенията според два важни критерия - достъпност за малки и средни предприятия и наличие на достатъчен брой успешни реализации в българските условия.

Всички представени продукти или услуги могат да подобрят конкурентоспособността на една съвременна българска компания и да намерят специфично приложение в отраслите ресторантьорство, хотелиерство, екотуризъм, строителство, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, фармация, медицина и текстил. Мулимедийният продукт е дело на работната група по изпълнението на Стратегията за конкурентоспособност на България на световните ИКТ пазари (www.competitiveness.ict.bg) с финансовата подкрепа на проект "Стопански растеж и инвестиции" на Американската агенция за международно развитие, осъществяван от MSI-България.

Крайната цел е да ви помогнем в търсенето на достъпен и ефективен начин, по който да подобрите конкурентоспособността на своя бизнес. Прилагането на някой от представените продукти със сигурност няма да превърне вашата компания в корпоративна империя. В същото време е напълно възможно някое от предложенията, които ще прочетете тук, да ви постави "с едни гърди" пред конкуренцията, "с малко, но завинаги".

Спонсорирането на това издание от страна на Проект ”Стопански растеж и инвестиции” не представлява изрична или подразбираща се покрепа за представените продукти или услуги. Информацията за продуктите е представена от техните производители, като проект ”Стопански растеж и инвестиции” не носи отговорност за нейната актуалност и възникнали вреди или пропуснати ползи във връзка с нейното използване. За актуална информация моля да се обърнете към съответния производител.

Накратко - вярваме, че информационните технологии са добри за вашия бизнес и че нашата презентация ще ви помогне да използвате този потенциал!

Ако желаете да се запознаете подробно с seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®) и искате да Ви презентираме напълно работеща версия онлайн, моля свържете се с нас: info@seedot.com или на тел: 0888 531345
 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend