seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


Начало » Продукти » медицински офис® » seedot Медицински офис®

seedot Медицински офис®


seedot Медицински офис? seedot Медицински офис® е онлайн система за Пациенти- Доктори- Аптеки- Специалисти. Чрез използване на системата се предлага много подробна и сигурна връзка между Пациентите-Докторите- Аптеките и  Специалистите, като всеки потребител на системата си има уникално име и парола и ползва ресурсите на една обща база данни с различен достъп до тези ресурси  в зависимост от съответните отговорности. За момента е най добрия продукт в този медицински бранш.

Описание:

o Онлайн Административен Модул
o Онлайн пациент модул за регистрация и пре-регистрация
o Онлайн система за запазване на час при доктор с календар по години, месеци, дати, часове и минути
o Система за даване на второ медицинско мнение от Специалист или Доктор
o Обслужване на рецепти, както и последващо подновяване
o Онлайн посещение при доктор
o Онлайн медицински подробен въпросник
o Онлайн плащане на Пациентите
o Виртуално място за Медицинска История на болестите (достъп по всяко време и от всяко място чрез Интернет)
o Онлайн модул за Доктор
o Онлайн модул за Аптека
o Онлайн модул за Специалист
o Специален уеб дизайн по изискване на клиента
o Единна база данни
И много други...

Ключови процеси при клиента:
 
Проектиране
 Бизнес процеси
 Технологични процеси
 
Управление на ресурсите на предприятието

 Човешки ресурси
 Доставчици
 Маркетинг
 Продажби
 Комуникация
 Взаимодействие
 Услуги


Специфични обслужващи процеси:
запазване на час при доктор

Специфични производствени процесии:
Онлайн посещение при доктор 

Други:
Виртуално място за Медицинска История на болестите

Отрасъл, в който е реализиран продукта/услугата:
 фармация
 медицина

seedot Медицински офис® е онлайн Медицинска клиника за консултации разработена да предлага на нейните пациенти лична и перфектна по качество консултация в дома или офиса на Пациентите си. Както и да оптимизира посещенията при Доктора, цялостната документация на една клиника и съответния отчет. Последваща доставка на лекарства от Аптеки, както и второ медицинско мнение на специалист.

Директни и косвени ползи от въвеждането/използването на продукта или услугата: При въвеждане на seedot Медицински офис® директните и косвени ползи на клиента (като в това число са всички потребители на системата: Пациент, Доктор, Аптека, Специалист, Администратор) са измерими във времето и изплащането на системата е в рамките на максимум 1 година от въвеждането. Пациентите които нямат време, могат да си определят час при Доктора 24 часа в денонощието, ако здравословния им проблем е такъв че те искат само контролен преглед за изписване на определено лекарство което  те го приемат с години и не е необходимо посещение на кабинета на Доктора, те могат да спестят своето време и да си уговорят онлайн телефонна среща с Доктора и чрез използване на системата лекарството да им бъде доставено в техния офис или дом. Цялостната документация остава в една и съша база данни, като тя може да се запази за бъдещ период. По време на промяна на някой фактори от болестта Пациента може по всяко време да влезе с уникално потребителско име и парола и да направи корекции на Медицинския въпросник.  Чрез достъп до системата Доктора от своя страна може да си оптимизира своето време и да работи извън своя офис като зададе часовете за телефонни прегледи. Ако има съмнение за определени болести той може да създаде ново потребителско име и парола и да даде достъп до определена информация към именит специалист който да се произнесе за определения случай. Аптеката от своя страна получава рецептите и ги изпълнява като изпраща лекарствата директно до офиса или дома на Пациента.. Резултата при въвеждането на seedot Медицински офис? е повишения брой клиенти в резултат на подобрено качество и по-ефективна комуникаци.

Необходими ресурси:
Необходимите ресурси за въвеждането в експлоатация на seedot Медицински офис® е първоначалното изчистване на бизнес и технологичните процеси които клиента иска да се покрият от онлайн базирания софтуер. След това инвестициите се свеждат до наличие на сървър, необходим софтуер за работа с seedot Медицински офис® е всякакъв Интернет browser, обучение на персонала e доста кратко като процес поради максимално улеснените възможности за работа със системата,  поддръжка и развитие на решението се осъществява от нашата компания поради това не е необходим допълнителен квалифициран персонал при клиента.


Референции:
В момента с такава система работят няколко клиники в USA. Този софтуер е приложим и при фирми които облужват случаи при трудови злополуки. Самите схеми и начините за използване на продукта е доста специфичен за всеки един случай и целта е покриване на максимално много бизнес и технологични процеси.

Накратко ще обясним цялостния процес:
Пациента се регистрира в seedot Медицински офис® като попълни адрес,  потребителско име и парола и се съгласи с Условията за ползване на системата. След което получава email  който да потвърди. С това стъпка 1 приключва. Следващата стъпка 2 е да изпрати по факс или email копие от своята лична карта, медицинска история (документи които показват болестта или проблема който има в момента), както и разпечатан договор с системата. По този начин той се индентифицира за системата (тази идентификация може да се замени с електронен подпис). След получаване на тези документи Администратора от неговия модул дава разрешение за ползване на системата, като с паралелно с това се изпраща автоматичен email че стъпка 2 е приключила и има обяснения за това как да се използва системата. Възможностите са четири на този етап: (1) Пациента да си направи запитване директно към наличните Специалисти за второ мнение по определен медицински проблем (2) да си сложи в системата допълнителни документи свързани със здравословното му състояние и по този начин ще има достъпо до тях по всяко време и от всяка точка на света и при евентуален проблем когато не е в неговия район или страна ще може да даде информация на лекуващия го Доктор (3) Пациента може да попълни подробен медицински въпросник с предишни използвани лекарства, алергии и др и да пристъпи към използване на Календара и да си заяви час при Доктора с посещение на кабинета, като след тази стъпка му се изпраща потвърждение за определения час и дата и място за посещение. (4) Пациента може да попълни подробен медицински въпросник с предишни използвани лекарства, алергии и др и да пристъпи към използване на Календара и да си заяви час при Доктора само за телефонен преглед с изписване на лекарство, като след тази стъпка му се изпраща потвърждение за определения час и дата и телефон за връзка с Доктора, като Пациента се ангажира да се обади в определеното му време. Календара показва в зелено свободните часове, като преди това Пациента може да избере съответния месец, ден, час и минута за телефонен преглед. Преди Пациента да назначи час за посещение в кабинета или телефоннен преглед, има възможност за избор на Аптека която да го обслужи, като му се предлага списък с аптеки.
Администратора наблюдава всички процеси и модули като той дава разрешение при първоначалната регистрация на Пациента, създава нови виртуални медицински офиси на доктори, може да определя работното време на Докторите, създава нови виртуални офиси на Специалисти, създава виртуални офиси на Аптеки, както и се грижи за добрата поддръжка на цялостната система, като осъществява и комуникация с клиентите които имат проблеми при работа със системата.
Модул на Доктора: В този модул Доктора вижда цялостната информация за всеки свой Пациент. Както и заявките за посещение в кабинета му и конкретно кои Пациенти желаят посещение и кои Пациенти желаят телефонен преглед. Пациент Х има час за 13.15 часа и Доктора след натискане на името на Пациента вижда всички документи, и при самия преглед може да направи следното: (1) да напише рецепта (2) да създаде потребителско име и парола и да даде достъп на определен Специалист до данните на Пациента за второ мнение (3) да допълни досегашните документи на Пациента и др. От тук също така може да промени или направи работното си време в кабинета си и за телефонните прегледи, да промени паролата си за влизане...   
Модул на Аптеката: Съответната Аптека влиза с потребителско име и парола и има достъп до документите на Пациента и съответната предписана рецепта от определения Доктор. Тук те могат да проверят дали няма някакви алергии към определени лекарства и дали рецептата е предписана коректно след което рецептата се изпълнява и посредтвом куриер се изпраща до офиса или дома на Пациента.
Модул на Специалист: Специалиста влиза в системата с потребителско име и парола и съответно вижда следните неща:
(1) директни въпроси за второ мнение които са изпратени от Пациента и съответно отговаря на въпросите, като отговора се появява само в системата и автоматично се изпраща email към Пациента да посети системата и да си види отговора, по този начин се запазва конфиденциалната информация която може да се съдържа в този отговор.
(2) Запитване от определен Доктор за второ мнение по определен случай. Тук Специалиста след като отговори отговора се появява само в модула на Доктора който го е изпратил и ако самия Доктор прецени че е добре да се вижда от пациента може да отбележи да бъде видим и за Пациента си.
Много накратко е описана системата , като целта е максимално да бъде запазена сигурността при предаване на данните вътре в системата и много добре са описани процедурите за достъп до различната информация в базата данни. Използва се SSL , както и всеки отделен потребител си има потребителско име и парола (като естествено може да се използват и електронни подписи допълнително за тази цел).

Публикувано в "ИТ Решения за вашия бизнес" издание на  IC Talent Bulgaria, с любезното съдействие на Американската агенция за международно развитие USAID.

"ИТ Решения за вашия бизнес"Мултимедийният продукт, който Ви представяме, съдържа селекция от общо 31 качествени софтуерни продукта и услуги, ориентирани към нуждите на бизнеса. Създадени от 16 утвърдени български технологични компании, тези предложения са нагледно доказателство за високото качество на марката "Made in Bulgaria". Това обаче не е поредното издание с откровено рекламна ориентация. Идеята е да разчупим наложилия се през последните години в България "модел", според който качественият бизнес софтуер е: 1) произведен в чужбина, 2) създаден за нуждите на големите корпорации и 3) ужасно скъп. Факт е, че мултимедийният продукт, с който се запознавате в момента, съдържа единствено програмни продукти, произведени в България, които са достъпни и приложими в трудното ежедневие на една българска компания. За да "сверим часовника" с реалностите на националната икономика, селектирахме предложенията според два важни критерия - достъпност за малки и средни предприятия и наличие на достатъчен брой успешни реализации в българските условия.

Всички представени продукти или услуги могат да подобрят конкурентоспособността на една съвременна българска компания и да намерят специфично приложение в отраслите ресторантьорство, хотелиерство, екотуризъм, строителство, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, фармация, медицина и текстил. Мулимедийният продукт е дело на работната група по изпълнението на Стратегията за конкурентоспособност на България на световните ИКТ пазари (www.competitiveness.ict.bg) с финансовата подкрепа на проект "Стопански растеж и инвестиции" на Американската агенция за международно развитие, осъществяван от MSI-България.

Крайната цел е да ви помогнем в търсенето на достъпен и ефективен начин, по който да подобрите конкурентоспособността на своя бизнес. Прилагането на някой от представените продукти със сигурност няма да превърне вашата компания в корпоративна империя. В същото време е напълно възможно някое от предложенията, които ще прочетете тук, да ви постави "с едни гърди" пред конкуренцията, "с малко, но завинаги".

Спонсорирането на това издание от страна на Проект ”Стопански растеж и инвестиции” не представлява изрична или подразбираща се покрепа за представените продукти или услуги. Информацията за продуктите е представена от техните производители, като проект ”Стопански растеж и инвестиции” не носи отговорност за нейната актуалност и възникнали вреди или пропуснати ползи във връзка с нейното използване. За актуална информация моля да се обърнете към съответния производител.

Накратко - вярваме, че информационните технологии са добри за вашия бизнес и че нашата презентация ще ви помогне да използвате този потенциал!

Ако желаете да се запознаете подробно с seedot Медицински офис® и искате да Ви презентираме напълно работеща версия онлайн, моля свържете се с нас: info@seedot.com или на тел: 0888 531345
 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend