seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


seedot Медицински офис® pop
seedot Медицински офис® е онлайн система за Пациенти- Доктори- Аптеки- Специалисти. Чрез използване на системата се предлага много подробна и сигурна връзка между Пациентите-Докторите- Аптеките и  Специалистите, като всеки потребител на системата си има уникално име и парола и ползва ресурсите на една обща база данни с различен достъп до тези ресурси  в зависимост от съответните отговорности. За момента е най добрия продукт в този медицински бранш.

seedot Enterprise Resource Planning (ERP)® pop
Накратко, seedot ERP® представлява комбинация от: Най - добрите практики за бизнес управление и съвременните технологии, което позволява интегрирането на информационните технологии в основните бизнес процеси на компанията с цел подобряване на нейните резултати.

seedot CMS® РАБОТНИ МЕСТА (Content Management System) pop
Онлайн система за управление на съдържанието за обновяване и поддръжка на отдел Работни места.

seedot CMS® ТЪРСЕНЕ (Content Management System) pop
Давате възможност на посетителите да търсят във Вашия сайт. Перфектно за малки и големи уеб сайтове.

seedot CMS® ПРОДУКТИ (Content Management System) pop
Спестете часове от досадна промяна на уеб страници всеки ден. Управление на съдържанието е възможност да променяте вашия уеб сайт. Управлявате продукти, бази данни, категории, администратори, потребители и много други. НОВО! - лесен за ползване WYSIWYG РЕДАКТОР (лесен за ползване колкото Microsoft Word).

seedot CMS® НОВИНИ (Content Management System) pop
seedot CMS ® НОВИНИ е перфектна система за управление на новините.

seedot CMS® ИМОТИ (Content Management System) pop
seedot CMS ® ИМОТИ е продукт за управление на списъци и бази данни на имоти, ново строителство и др. на Вашия уеб сайт.

seedot CMS® ДОКУМЕНТИ (Content Management System) pop
Създайте Вашата онлайн документация с кликване на мишката.

seedot CMS® ЕКСПЕРТ (Content Management System) pop
Публикуване на списъци и бази данни на имоти, автомобили или продукти посредством системата за управление на съдържанието. Индивидуализиране според собствените нужди. Възможност да се адаптира към вашия бранш или сайт дизайн. Възможност на отделни потребители посредством индивидуален акоунт да създават техни списъци, бази данни и снимки, мощно търсене и много други.

seedot CMS® АВТОМОБИЛИ (Content Management System) pop
seedot CMS ® Автомобили е уеб сайт за публикуване на автомобили, камиони и други моторни средства.

seedot CMS ® УЕБ СТРАНИЦИ (Content Management System) pop
seedot CMS ® УЕБ СТРАНИЦИ е система за управление на съдържанието която позволява на потребители които не са технически лица да променят и поддържат лесно информацията на Вашия сайт без да познават и учат програмиране, HTML или страх от загуба на дизайна на сайта.

seedot CMS ® pop
seedot CMS®: CMS - Content Management System  - Система за Управление на Съдържанието за фирмения Intranet и Интернет сайт. Система за Управление на Съдържанието премахва всички бариери за ефективно и лесно  управляване на онлайн съдържанието, много по-голяма решителност, дава на персонала на фирмата директен лесен достъп до фирменото онлайн представяне.

seedot Budget Plan® pop
Web базирана система seedot Budget Plan® (seedot Бюджетна система®)
Системата дава възможност за планиране на приходите и разходите за дадена дейност и текущо отчитане на приходните и разходните средства от отделните дейности. Клиента сам създава и управлява показателите които желае да бъдат влючени в плановата и отчетна част на бюджета.

Управление на клиентските отношения seedot CRM® pop

seedot Customer  Relation Management ® (seedot Управление на клиентските отношения ®) е обектно ориентирано решение за бизнеса който се нуждае от обслужващ контрол и управление на техните входящи и изходящи клиентски комуникации. Като seedot Customer  Relation Management ® (seedot Управление на клиентските отношения ®) може да се ползва от малки и средни компании, големи корпорации, държавни и частни организации. seedot Customer  Relation Management ® (seedot Управление на клиентските отношения ®) може да помогне на Вашия бизнес с бързината и експедитивността на вашите клиентски отговори.


Инструкция за работа с seedot CMS® pop

Разгледайте интерфейси за работа с seedot CMS®.

база данни

Интерфейс въвеждане

Категории

Трафик

 

 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend